Termín vyúčtování je do 31. 1. 2016 (toto datum musí být na podacím razítku podatelny, pošty).

Vyúčtování

 1. Formulář (k vyplnění je třeba nainstalovat program XML602Filler, který naleznete zde)
  Metodický postup práce s elektronickým formulářem naleznete zde
 2. Vyplnit, vytisknout a podepsat formulář Celkové vyúčtování dotace
  Formulář ke stažení naleznete níže
 3. Další povinné doklady k vyúčtování:
  ·        Monitorovací zpráva (stručný komentář k projektu a k vyúčtování)
  ·        Kopie daňových dokladů
  ·        Kopie dokladů o zaplacení (výpis z běžného účtu s vyznačením příslušné transakce)
  ·        Doklad o publicitě projektu (plakát, foto apod. s logem MČ P3)

 

Kontaktní osoby pro dotazy k vyúčtování dotací za rok 2015:

Fond grantový a podpůrný:

Ing. Michaela Trojanová, Ekonomický odbor
michaelat@praha3.cz , 222 116 343

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu:

Marcele Poláková, Odbor školství a zdravotnictví
marcelap@praha3.cz, 222 116 209