Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: PhDr. Lýdia Říhová Ph.D., místostarostka

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2019


Fond obnovy a rozvoje