Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Jaroslava Suková, členka Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2018


Fond obnovy a rozvoje