Oranžová zóna

Je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut u tarifu III a 30 minut u tarifu II.

Zelená zóna

Je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut u tarifu II a 40 minut u tarifu I.

Modrá zóna

Je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti] a vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti]. Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

Smíšená zóna

Je určena jak pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti], vozidel vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti] (Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti vyznačené na kartě),

tak i pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut u tarifu II a 40 minut u tarifu I.


Časový provozní režim v ZPS na Praze 3

Oranžová zóna

návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 2 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu Po - Pá v době 08:00 – 18:00 hod.

a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. Parkování o víkendech je zpoplatněno pouze na několika místech a to jen v sobotu 8:00 – 12:00 (provozní dobu upravuje dodatková tabulka). Jinak jsou celé víkendy bezplatné.

Zelená zóna

návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 6 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu Po - Pá v době 08:00 – 18:00 hod. a v době 18:00 – 08:00 hod. a po celé víkendy je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

O státních svátcích a dnech pracovního klidu je oranžová a zelená zóna volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. (Tato doplňková informace je uvedena na parkovacích automatech).

Modrá zóna

rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí. Tato zóna placeného stání je v provozu v době od 08:00 - 00:00 hod a 00:00 – 06:00 hod.
V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min.

Smíšená zóna

V době od 6.00 do 8.00 hodin – volné parkování.
V době  Po - Pá, od 8.00 do 18.00 hodin - parkovaní jak stávajících vlastníků parkovacích karet, tak i návštěvníků po zakoupení parkovacího lístku v parkovacím automatu (střednědobé stání max. 6 hod.).

Mimo tuto dobu – parkování pouze pro vlastníky parkovacích karet (tedy jako modré zóny).