Upozornění na úplnou uzavírku komunikací 1) V zahrádkách a Pod Jarovem a 2) Za Vackovem

Upozornění na úplnou uzavírku komunikací 1/ V zahrádkách (v úseku od účelové komunikace Mezi domky - křižovatka s ulicí Pod Jarovem) a Pod Jarovem (v úseku Za Vackovem – V zahrádkách) a 2/ Za Vackovem (v úseku Pod Jarovem – účelová komunikace Mezi domky)

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku části komunikací V zahrádkách, Pod Jarovem a Za Vackovem z důvodu obnovy povrchů vozovky (splnění předchozí dohody investora stavby bytového objektu „V zahrádkách“ a správce vozovek uvedených komunikací).

Stavební práce a s tím související úplná uzavírka komunikací bude probíhat v termínech:

  1. 10.07.2017 – 21.07.2017   - uzavírka komunikací V zahrádkách (v úseku od účelové komunikace Mezi domky - křižovatka s ulicí Pod Jarovem) a Pod Jarovem (v úseku Za Vackovem – V zahrádkách)
  2. 21.07.2017 – 01.08.2017   - uzavírka komunikací Za Vackovem (v úseku Pod Jarovem – účelová komunikace Mezi domky)

zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: : 262 71 303, odpovědný pracovník: Ing. Junger, tel.: 602 342 193

investor: Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 024 45 344