Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Na Jarově v termínu od 24. 5. do 16. 8.2017

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení; úplnou uzavírku komunikace Na Jarově - viz grafická příloha - z důvodu pokračující rekonstrukce horkovodu (předchozí etapa proběhla v letním období v r. 2015):

 • I. etapa v termínu 24. 5. – 6. 6. 2017
  v úseku od boční ulice Na Jarově (v některých mapách uváděna pod názvem V Rozkvětu) ke křižovatce s ulicí Květinková
 • II. etapa v termínu 7. 6. – 18. 7. 2017
  v úseku od boční ulice Na Jarově (v některých mapách uváděna pod názvem V rozkvětu) ke křižovatce s ulicí Pod Lipami
 • III. etapa v termínu 19. 7. – 16. 8. 2017
  v úseku Květinková - Pod Lipami

Po dobu I. i II. etapy bude zachován po zúžené komunikaci (ve směru od Habrové, resp. Malešické) příjezd do areálu u objektu Na Jarově 2425/4.

Objízdná trasa bude vedena po komunikacích:

 • směr jízdy Malešická → Koněvova: Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského - Koněvova
 • směr jízdy Malešická → Českobrodská: Malešická - Malešické nám. - U tvrze - Českobrodská
 • směr jízdy Koněvova → Malešická: Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická
 • směr jízdy Českobrodská → Malešická: Českobrodská - U tvrze - Malešické nám. - Malešická

Zhotovitel akce: TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10, IČ: 471 16 234, odpovědný pracovník: p. Zdeněk Chudík, tel.: 739 347 191
Investor akce: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 452 73 600

Související dokumenty