Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Lipanská (v úseku Seifertova - Bořivojova)

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Lipanská (v úseku Seifertova – Bořivojova) z důvodu stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a opravy vodovodních řadů.

Stavební práce a s tím související úplná uzavírka komunikace Lipanská před a proti objektům 886/1 – 826/5 (úsek Seifertova - Bořivojova) – viz grafická příloha – bude probíhat v termínu 12.07.2017 – 30.09.2017 (zdůvodnění termínu uzavírky je uvedeno v příloze).

Objízdné trasy (viz grafická příloha):

  • ve směru Seifertova – Bořivojova: Seifertova – Sladkovského nám. - Čajkovského – Bořivojova.

zhotovitel: Prakan a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, IČ: 274 27 668, odpovědný pracovník: Ing. M. Karol, tel. 602 123 332

investor: Pražský vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík, tel.: 251 170 305

Lipanská - GP

Zdůvodnění výkopových prací naleznete zde.