Souvislá údržba ulice Jana Želivského ve směru ke křižovatce Ohrada si vyžádá dopravní omezení

Z důvodu souvislé údržby ulice Jana Želivského dojde od 16.11. do 3.12.2017 k uzavírce jednoho jízdního pruhu v úseku U Nákladového nádraží – Basilejské náměstí ve směru ke křižovatce Ohrada

Od 2. do 3. 12. dojde ve zmíněném úseku k úplné uzavírce komunikace s objízdnou trasou U Nákladového nádraží - K Červenému dvoru - Malešická.

dopravní omezení Jana Želivského 1

dopravní omezení Jana Želivského 2

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, odpovědný pracovník Pavel Čech

Zhotovitel: Skanska, a.s., Divize silničního stavitelství, Křižíkova 43a, Praha 8, odpovědný pracovník: Ing. Josef Černý, tel.: 731 535 120

Související dokumenty