Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Ing. Mojmír Mikuláš, radní

Kompetentní výbor ZMČ a komise RMČ: Výbor pro územní rozvoj, Komise pro dopravu

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor dopravy