Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Lucie Vítkovská, místostarostka

Kompetentní výbor ZMČ a komise RMČ: Výbor pro územní rozvoj, Komise pro dopravu

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor dopravy