Kompetentní člen Rady MČ Praha: Mgr. Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvolené Rady MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytú a nebytových prostor