Kompetentní člen Rady MČ Praha: David Gregor, místostarosta

Kompetentní komise RMČ: Komise pro bytovovou politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytú a nebytových prostor