Zpráva PČR za rok 2012

Vyhodnocení stavu kriminality na území MČ Praha 3 za rok 2012.