Zpráva PČR za 4. čtvrtletí 2011

Vyhodnocení stavu kriminality na území MČ Praha 3 od 1. října do 31. prosince 2011.

Krádeže motorových vozidel

Bylo nahlášeno 35 případů krádeží motorových vozidel. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti byly opět vozidla značky Škoda a VW. Na území MOP Žižkov docházelo nejčastěji ke krádežím vozidel v pondělí. Na území MOP Jarov docházelo nejčastěji ke krádežím vozidel v úterý a pátek.  

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

říjen - 9 případů
listopad - 10 případů
prosinec - 16 případů 

Krádeže věcí z motorových vozidel a součástek motorových vozidel

Bylo nahlášeno 228 případů krádeží věcí a součástek motorových vozidel. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti byly ve většině případů airbagy, navigace a mobilní telefony. Ke krádežím docházelo velmi často z vozidel značky Škoda a VW.

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

říjen - 71 případů
listopad - 95 případů
prosinec - 62 případů

Loupeže

Bylo spácháno celkem 13 loupežných přepadení. Ve většině případů bylo loupežné přepadení provedeno se zbraní.

Krátké popisy některých skutků:

K loupežnému přepadení došlo v prosinci okolo 17:00 hodiny na Praze 3, v tunelu Tachovské náměstí – Pernerova. Dva neznámí pachatelé pod pohrůžkou použití nože požadovali po poškozené ženě, aby jim vydala peněženku, mobilní telefon a hodinky. Tato jim z obavy o svůj život uvedené věci vydala. Poté pachatelé loupežného přepadení z místa utekli.  

Kapesní krádeže

V uvedeném období bylo nahlášeno 65 kapesních krádeží.  

Vloupání do bytů

Bylo nahlášeno 25 vloupání do bytů a 13 vloupání do sklepních kójí.

Trestná činnost páchaná na seniorech

Došlo k 5 případům trestné činnosti spáchané na seniorech.

Všechny skutky byly spáchány v bytech poškozených, kam se pod smyšlenou legendou pachatelé vloudili a odcizili finanční hotovost. Pachatelé se vydávali nejčastěji za instalatéry. V jednom případě se pachatel dostal do bytu s legendou výměny oken.