Zpráva PČR za 3. čtvrtletí 2011

Vyhodnocení stavu kriminality na území MČ Praha 3 od 1. července do 30. září 2011

Krádeže motorových vozidel

Bylo nahlášeno 34 případů krádeží motorových vozidel. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti byly nejčastěji vozidla značky Škoda a VW. Nejméně případů bylo zaznamenáno v pátek.  

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

červenec - 10 případů
srpen - 18 případů
září - 6 případů 

Krádeže věcí z motorových vozidel a součástek motorových vozidel

Bylo nahlášeno 188 případů krádeží věcí a součástek motorových vozidel. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti byly ve většině případů airbagy, navigace a mobilní telefony.

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

červenec - 72 případů
srpen - 58 případů
září - 58 případů

Loupeže

Bylo spácháno celkem 8 loupežných přepadení. Ve většině případů došlo k fyzickému napadení a to zejména tehdy, kdy se poškozený pokusil o aktivní obranu.

Krátké popisy některých skutků:

V červenci 2011 neznámý pachatel využil situace, kdy v restauraci na Žižkově probíhal po zavírací době úklid. Vstoupil do restaurace, přistoupil k obsluze a řekl „Naval peníze“. Obsluha mu odmítla peníze vydat, proto přistoupil ještě blíže a rozmáchl se k úderu pěstí. Při tomto se poškozený pokusil o aktivní obranu, ovšem byl sražen k zemi. Následně odcizil z kasírtašky volně položené pod barem finanční hotovost ve výši cca 15 000 Kč.

V srpnu 2011 neznámý pachatel vstoupil do restaurace na Žižkově a na obsluhu namířil dlouhou palnou zbraň a dožadoval se peněz. Potom z uvedené zbraně vystřelil vedle poškozeného a zasáhl při tom display notebooku, který byl uložený za barem. Poškozený z obavy o svůj život mu poté vydal tržbu ve výši 14 000 Kč. Poté neznámý pachatel odvedl poškozeného do skladu, kde ho zamknul. Dále pak ze skříňky za barem odcizil příruční pokladnu s hotovostí ve výši 37 000 Kč a odešel neznámo kam.

Kapesní krádeže

V uvedeném období bylo nahlášeno 48 kapesních krádeží.  

Vloupání do bytů a rodinných domků

Bylo nahlášeno 31 vloupání do bytů,  14 vloupání do sklepů a sklepních kójí.

Trestná činnost páchaná na seniorech

Došlo k 7 případům trestné činnosti spáchané na seniorech.

Krátké popisy některých skutků:

V červenci 2011 se neznámý pachatel telefonicky spojil s poškozenou, které se vydával za jejího vnuka. Uvedl, že má nedostatek hotovosti na nákup motorového vozidla. Z poškozené vylákal finanční hotovost ve výši 80 000 Kč, kterou převzal před domem jejího bydliště neznámý pachatel.

V červenci 2011  se neznámý pachatel, vydávající za zaměstnance vodáren provádějící kontrolu rozvodů vody, dostavil do bytu poškozeného. Zde požádal o finanční hotovost ve výši 1 000 Kč. Když šel poškozený pro peníze, zjistil pachatel jejich uložení. Následně pod záminkou další kontroly odcizil poškozenému hotovost ve výši 49 000 Kč.

V srpnu 2011 tři neznámí pachatelé požadovali od poškozeného bydlící na Jarově finanční hotovost 18 000 Kč pod záminkou, že peníze potřebují na uhrazení operace svého kamaráda, který měl mít autonehodu a hrozila mu amputace nohy. Poškozenému uvedli, že mu hotovost uhradí v amerických dolarech, což však neučinili a dlužnou částku nevrátili.