Zpráva PČR za 2. čtvrtletí 2011

Vyhodnocení stavu kriminality na území MČ Praha 3 od 1. dubna do 30. června 2011.

Krádeže motorových vozidel

Ve 2. čtvrtletí roku 2011 bylo nahlášeno 53 případů krádeží motorových vozidel. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti byly nejčastěji vozidla tuzemské výroby, zejména Škoda Octavia. Ke krádežím docházelo častěji v pracovní dny než o víkendu.  

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

duben  - 14 případů
květen - 26 případů
červen - 13 případů 

Krádeže věcí z motorových vozidel a součástek motorových vozidel

Bylo nahlášeno 176 případů krádeží věcí z motorových vozidel a součástek motorových vozidel. Ve většině případů se kradly navigace, airbagy a mobilní telefony.

Počet krádeží spáchaných v jednotlivých měsících:

duben  -  70 případů
květen  -  61 případů
červen  -  45 případů

Loupeže

Bylo spácháno celkem 23 loupeží, z toho v šesti případech použil pachatel zbraně.

Kapesní krádeže

V uvedeném období bylo nahlášeno 62 kapesních krádeží. Zejména docházelo ke kapesním krádežím v hotelových restauracích a krádežím na osobách přímo na ulicích, kdy pachatelé strhávali poškozeným kabelky z ramene či vytrhávali telefon z ruky. V nočních hodinách docházelo ke kapesním krádežím v dopravních prostředcích, kdy pachatelé využívali podnapilosti či spánku cestujících.

Vloupání do bytů a rodinných domků

Bylo nahlášeno 17 vloupání do bytů,  1 vloupání do rodinného domku, 21 vloupání do sklepů a sklepních kójí. Současně bylo oznámeno 11 případů vloupání do hotelových pokojů.

Trestná činnost páchaná na seniorech

Došlo k 9 případům trestné činnosti spáchané na seniorech. Ukazuje se, že je potřeba  případy opakovaně zveřejňovat, neboť je reálné této činnosti úspěšně zabránit.  

V květnu 2011 oznámila poškozená (ročník nar. 1927), že byla v supermarketu Albert v ul. Koněvova oslovena skupinkou tří osob s tím, že měl jejich kolega nehodu a potřebují půjčit finanční hotovost 6 000,- Kč, jelikož nemají českou měnu. Poškozená souhlasila s tím, že ale nemá u sebe hotovost. Z tohoto důvodu odvedla skupinku do svého bydliště, kde si vyzvedla kartu ČS a pachatelům vydala dobrovolně částku 250,- EUR. Poté odjela společně s pachateli do pobočky České spořitelny v ul. Koněvova, kde u bankomatu vybrala částku 15 000,- Kč, ale na naléhání mužů šla ještě k přepážce, kde provedla výběr 80 000,- Kč. U bankomatu i u přepážky byl s poškozenou vždy jeden z pachatelů. Po předání peněz pachatelé odjeli vozidlem stříbrné barvy. Poškozené byla způsobena škoda v celkové výši 100 000,- Kč.

V červnu 2011 v odpoledních hodinách skupina neznámých pachatelů (muž a dvě ženy) ve stříbrném vozidle se slovenskou RZ oslovili na ulici seniora (ročník nar. 1919) s legendou zranění bratra jedné z žen a jeho hospitalizace žádali o půjčku 30 000,- Kč na zaplacení zálohy za operaci. Poté co poškozený muž vzal uváděnou skupinku k sobě do bytu, tak jedna z žen využila okamžiku, kdy muž přebíral hotovost ve výši 30 000,- Kč. A odcizila mu obálku s hotovostí 295 000,- Kč. Tuto skutečnost poškozený zjistil až po jejich odchodu.