Zpráva MP Praha 3 za rok 2012

Statistické výsledky činnosti Obvodního ředitelství MP Praha 3 za rok 2012

Trestné činy:

1) osoby přistižené při spáchání trestného činu - 40
    (zejm. majetkové delikty, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.)

2) zajištění místa trestného činu – 38

Přestupky:

1) přestupky proti veřejnému pořádku3 892
z toho:

rušení nočního klidu 1 930
znečišťování veřejného prostranství   1 093
porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy (vyhláška o čistotě, o zákazu žebrání, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, o ochraně veřejné zeleně, atd.) 476

2) přestupky v dopravě – 46 446
z toho:

nedovolené stání v zóně placeného stání 29 186
nedovolené stání na chodníku  3 574
zákaz zastavení  6 230
stání v křižovatce a na přechodu pro chodce 2 404
přestupky chodců    437

3) přestupky ostatní - 138
z toho:

přestupky proti majetku 87
porušení tabákového zákona 43

Ostatní aktivity:

osoby hledané Policií ČR 28
osoby předvedené na Policii ČR 65
nalezeno odcizených vozidel  11
lustrováno vozidel  369 606