Zpráva MP Praha 3 za rok 2011

Statistické výsledky činnosti Obvodního ředitelství MP Praha 3 za rok 2011

Trestné činy:

1) osoby přistižené při spáchání trestného činu: 24
z toho:

trestné činy proti majetku (krádeže, krádeže vloupáním, atd.) 11
ohrožení pod vlivem návykové látky 7
maření výkonu úředního rozhodnutí 4

2) zajištění místa trestného činu - 21

Přestupky:

1) přestupky proti veřejnému pořádku- 5 742
z toho:

rušení nočního klidu 287
znečišťování veřejného prostranství   1 543
porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy (vyhláška o čistotě, o zákazu žebrání, o zákazu požívání alkoholických nápojůna veřejnosti, o ochraně veřejné zeleně, atd.) 505

2) přestupky v dopravě - 51 005
z toho:

nedovolené stání v zóně placeného stání 32 021
nedovolené stání na chodníku  4 523
zákaz zastavení  6 277
stání v křižovatce a na přechodu pro chodce 1 874
přestupky chodců    805

3) přestupky ostatní - 210
z toho:

přestupky proti majetku 68
přestupky proti majetku 132

Ostatní aktivity:

osoby hledané Policií ČR 31
osoby předvedené na Policii ČR 60
nalezeno odcizených vozidel  7
lustrováno vozidel  653 682