Statistické výsledky činnosti Obvodního ředitelství MP Praha 3 za rok 2013

Trestné činy:

1) osoby přistižené při spáchání trestného činu - 42
    (zejm. majetkové delikty, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.)

2) zajištění místa trestného činu – 35

Přestupky:

1) přestupky proti veřejnému pořádku3 756
z toho:

rušení nočního klidu 1 738
znečišťování veřejného prostranství   1 060
porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy (vyhláška o čistotě, o zákazu žebrání, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, o ochraně veřejné zeleně, atd.) 573

2) přestupky v dopravě – 33 940
z toho:

nedovolené stání v zóně placeného stání 20 323
nedovolené stání na chodníku  2 603
zákaz zastavení  5 329
stání v křižovatce a na přechodu pro chodce 2 076
přestupky chodců    424

3) přestupky ostatní - 127
z toho:

přestupky proti majetku 68
porušení tabákového zákona 49

Ostatní aktivity:

osoby hledané Policií ČR 19
osoby předvedené na Policii ČR 65
nalezeno odcizených vozidel  10
lustrováno vozidel  438 310

Souhrnná zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2013 na www.mppraha.cz