Bezpečná dovolená

Nejenom sílící sluneční paprsky, ale také pohled na kalendář nám připomíná, že tolik očekávané dni odpočinku jsou za dveřmi. Aby naše nadcházející (i každá další) dovolená byla spojena jen s příjemnými zážitky, přibalme si k našim zavazadlům ještě několik užitečných rad.

117350_45975_Zemetreseni_Pakistan_2Pokud se rozhodneme strávit dovolenou v zahraničí, měli bychom si před odjezdem opatřit informace o místních zvyklostech, bezpečnostních a zdravotních rizicích. Ty je možné nalézt např. na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Doporučujeme též registraci v systému DROZD (http://drozd.mzv.cz/), která umožní následné poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, zejména v případě přírodních katastrof či sociálních nepokojů.

Před bezprostředním opuštěním naší domácnosti nezapomeňme uzavřít přívod vody a plynu a vypnout elektrický jistič. Kromě zabezpečení domácnosti proti vloupání je vhodné zanechat u spolehlivého souseda kontakt na místo pobytu a rezervní klíče. Zjednodušíme tak např. zásah hasičů v případě nutného otevření bytu.

Cestujeme-li na dovolenou vlastním vozem, nepodceňujme117337_45974_Zemetreseni_Pakistan_1 únavu za volantem a odpočívejme alespoň patnáct minut po každých dvou hodinách. Nedostatek odpočinku se projeví zhoršenou soustředěností a zpomalením našich reakcí. Nezapomínejme na pitný režim a vynechme tučná jídla.

Pokud naše cesty povedou do seizmicky aktivních oblastí (Alpy, území Portugalska, Španělska, Itálie, států bývalé Jugoslávie, Řecka, Turecka, Japonska, Indonésie, Kalifornie ad.), měli bychom se v místě našeho přechodného ubytování seznámit s důležitými telefonními čísly a místními pravidly pro případ zemětřesení či příchod vlny tsunami.

Během zemětřesení, které nás zastihne v budově:

  • vyhledáme nejbližší bezpečné místo - prostor zárubní, prostor pod pevným stolem nebo bytelným nábytkem, u vnitřních nosných zdí; dále od oken, zrcadel
  • nepoužíváme výtah

Během zemětřesení, které nás zastihne ve volném prostoru:

  • se zdržujeme v dostatečné vzdálenosti od staveb a vysokých stromů.

Po zemětřesení:

  • je třeba počítat s následnými mírnějšími dotřesy, které mohou trvat i několik dní
  • nepoužíváme výtah, může být staticky narušen
  • omezíme telefonické soukromé hovory, telefonní síť musí být k dispozici pro organizování záchranných prací
  • sledujeme sdělovací prostředky, pokud je to možné, a řídíme se pokyny místních bezpečnostních složek

Nejčastějším projevem podmořského zemětřesení bývá tsunami – série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách. Vlna může v hlubokých oceánech dosáhnout rychlosti až 700 km/h. Při přiblížení se k pobřeží rychlost zpomaluje a současně narůstá výška vlny až do výše několika desítek metrů. V tomto okamžiku můžeme zaznamenat jev, který nás před vlnou varuje – dochází k výraznému, neobvyklému ústupu vody (až několik stovek metrů) a odkrývají se místa mořského dna. První vlna ze série vln nebývá nejsilnější. Vlny přicházejí v intervalech 10 až 45 minut. Pokud si zapamatujeme tyto průvodní jevy tsunami, máme možnost z ohroženého místa včas uniknout – nejlépe co nejvýše do vnitrozemí.

O tom, jak důležitou roli v našem životě hraje informovanost a připravenost, vypovídá např. článek zveřejněný v souvislosti s tsunami v roce 2005 britským listem The Sun. Autor v něm popisuje příběh desetileté Tilly z Oxshottu, překřtěné deníkem na „anděla z pláže“. V osudnou neděli byla dívka se svou matkou a dalšími turisty na pláži Majkhao v Thajsku, když se moře začalo chovat velmi neobvykle. Vzpomněla si na svého učitele, který v hodině zeměpisu vykládal o podmořském zemětřesení a projevech tsunami. Její varování umožnilo evakuaci pláže a blízkého hotelu ještě před příchodem vlny. Díky Tilly nepřišel nikdo z letoviska o život a nikdo nebyl vážněji zraněn.

Milí čtenáři, v průběhu našeho seriálu jsme se vám snažili poskytnout informace a rady, jak se správně zachovat v případě nejrůznějších mimořádných událostí. Přesto vám přejeme, abyste se nikdy nestali jejich účastníky. A pokud snad přece, věříme, že vám získané znalosti umožní účinně ochránit nejenom sebe, ale poskytnout pomoc také druhým.

V tuto chvíli vám přejeme ale především krásnou dovolenou. Vaši hasiči.