Název Oblast působnosti Cílová skupina
NOVÁ TROJKA, z.s.

Komunitní centrum, kroužky, akce

děti, rodiny s dětmi, dospělí

Nové sdružení pražských umělců

Kultura: výtvarné umění, výstavy

mládež, dospělí

Občanské sdružení Host

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Občanské sdružení Kaleidoskop

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

zdravotně handicapovaní

Občanské sdružení Kultura pro mládež

Volný čas, sport

děti a mládež

Občanské sdružení Perunka

Volný čas, sport

děti

Odborné učiliště pro žáky s více vadami

Výchova a výuka žáků s více vadami

zdravotně handicapovaná mládež

offlinestudio o.s.

Hudba: výuka hry na klavír, na irskou kytaru DAD

všichni

Ošetřovatelský domov Praha 3

Sociální služby pro seniory

senioři od 65 let

Pečovatelská služba Praha 3

Příspěvkové a další organizace

sociálně znevýhodnění

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3

Příspěvkové a další organizace

sociálně znevýhodnění

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie

Klubová činnost, tábory, akce

děti, mládež

Pionýr, z.s. – 117. pionýrská skupina Kalich

Volný čas, klubová činnost, tábory, výlety

děti a mládež

Pohoda ve stáří

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Poradna Magdala

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

všichni

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Prevcentrum

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

osoby v krizi

Pro Dialog, z.s.

Sociální služby, řešení krizových životních situací

dítě v krizi, rodina

PRO Gaudia, z. ú.

Sociální služby, psychoterapeutická podpora

vážně nemocní a jejich rodiny