Zdravotní klaun, o.p.s.

Oblast působnosti

Zdravotnictví

Cílová skupina

děti, senioři

Právní postavení

o. p. s.

Rok vzniku

2013

26547953

Adresa sídla

Hájkova 22, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 713 416
usmev@zdravotni-klaun.cz 

Předmět činnosti

  • Zajišťovat návštěvy zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice
  • Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
  • Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
  • Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
  • Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
  • Šířit a medializovat myšlenku zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče
  • Poskytovat podporu, know-how a výměnu informací s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů

Cílová skupina

hospitalizované děti, geriatričtí pacienti

WWW

http://www.zdravotniklaun.cz

 zpět na seznam