Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s.

Oblast působnosti

Sport: tenis, florbal, basketbal, outdoorové sporty

Cílová skupina

všichni

E-mail

honcova.martina@seznam.cz

Právní postavení

Spolek

Rok vzniku

1952

15273229

Adresa sídla

nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

604 675 964

honcova.martina@seznam.cz

Předmět činnosti

VŠTJ je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Organizace nebo spolupořádání významných sportovních závodů jako je Tygří skiatlon, MČR v orientačním běhu na krátké trati, EPO Survival, Trail Maniacs,  Závod v obřím slalomu, Pražský parkový survival, Memoriál Šárky Hřebíčkové a Vojty Zelenky, Jarní florbalový turnaj, apod.

Sportovní úspěchy jako např. vítězství skupiny z oddílu běžeckého lyžování ve vysokoškolské lize, třetí místo tohoto oddílu na Krkonošské sedmdesátce, Barbora Kovaříková z oddílu sjezdového lyžování vítězkou závodu Se čtyřkou na vrchol, Jaroslav Krajník z oddílu outdoorových sportů zvítězil v Krkonošském survivalu, EPO survivalu, Generali Survival a obsadil druhé místo v Jesenickém tvrďákovi.

Cílová skupina

Převážně studenti a absolventi Vysoké školy ekonomické
v Praze

WWW

www.vstje.vse.cz


Dotované projekty v r. 2017  

Název projektu:

VŠTJ Ekonom Praha - pronájem sportovní haly

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

220 000 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je finanční podpora VŠTJ Ekonom Praha, z.s. při pronájmu sportovního areálu Třebešín od VŠE v Praze. VŠTJ Ekonom Praha, z.s. je spolek sdružující sportovní oddíly převážně z řad studentů, absolventů a zaměstnanců VŠE. Tyto oddíly jsou zaměřené na širokou škálu sportovních činností jako je například tenis, florbal, basketbal, outdoorové sporty apod., těmto sportům se věnují na amatérské, ale i závodní úrovni. Samotná tělovýchovná jednota nevlastní žádný areál či sportovní zařízení, které by umožňovalo oddílům jednoty využívat potřebné prostory k provozování těchto sportovní činnosti a je tedy nucena k pronájmu prostor od jiných subjektů. Pronájem sportovních prostor je hrazen společně financemi VŠTJ Ekonom Praha, z.s. a samotnými oddíly a jejich členy. Cílem projektu je finanční úleva sportovcům těchto oddílů VŠTJ Ekonom Praha skrze finanční příspěvek na pronájem sportovních prostor. Sportovní oddíly se takto budou moci věnovat sportovním činnostem dle svého zaměření, umožní jim investovat ušetřené finance do podpory talentovaných sportovců, kteří poté oddíl reprezentují nebo investují do pořízení nového sportovního vybavení a díky tomu lze předpokládat zvýšení zájmu z řad studentů i veřejnosti.zpět na seznam