Tyfloservis

Oblast působnosti

Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Cílová skupina

zrakově postižení

Právní postavení

o. p. s.

Rok vzniku

2000

26200481

Adresa sídla

Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1   

Telefon

E-mail

221 462 364

centrum@tyfloservis.cz

Předmět činnosti

  • vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc
  • vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc
  • u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc

Cílová skupina

zrakově postižení

WWW

www.tyfloservis.czzpět na seznam