Tichý svět

Oblast působnosti

sociální rehabilitace, pracovní poradenství, tlumočnická služba

Cílová skupina

neslyšící

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

2006

26611716

Adresa sídla

Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha 9

Telefon

E-mail

607 048 579

olga.blahovcova@tichysvet.cz

Předmět činnosti

Služby pro neslyšící

  • sociální rehabilitace (dlouhodobé profesní poradenství a podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství, intervence a tranzitní program),
  • odborné sociální poradenství (právní poradenství, poradenství online, sociální poradenství),
  • tlumočnické služby (provozujeme v Evropě unikátní Tichou linku, která umožňuje neslyšícím online využít tlumočníka znakového jazyka)

Tichý svět kromě pořádání spol. a kulturních aktivit pro neslyšící nabízí také jejich dlouhodobé zaměstnávání v chráněných pracovištích Tichá kavárna a Tichá pekárna.

Společnost vybavila již stovku nemocnic tablety – pro možnost spojení neslyšících pacientů s online tlumočníkem znakového jazyka. Spustila unikátní pracovní portál www.neslysimpracuji.cz , který je určen a přizpůsoben neslyšícím, zaměstnavatelům
a úřadům práce.  Ročně zajistí práci asi 50 neslyšícím.

 

Společnost pořádá také semináře o světě neslyšících, interaktivní přednášky pro žáky základních škol a kurzy znakového jazyka pro veřejnost.

 

Vysílá zprávy ve znakovém jazyce na www.tichezpravy.cz .

Cílová skupina

neslyšící

www stránky

www.tichysvet.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Tichá linka

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 965 597 Kč

Přidělená dotace:

     15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tichá linka slouží pro odstranění bariér komunikace mezi neslyšícími a slyšícími. Je využívána pro řešení pracovních i běžných záležitostí (lékař, úřady apod.), které lze vyřídit prostřednictvím vyvinuté aplikace. Linka umožňuje neslyšícím zdarma díky moderní komunikační technologii překonávat každodenní překážky v komunikaci, a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník, či přepisovatel potřeba. Podstatou této služby je možnost přenosu znakového jazyka či přepisu prostřednictvím online aplikace www.tichalinka.cz Online tlumočení je určeno neslyšícím, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Služba probíhá přes videohovor. Neslyšící znakuje na webkameru a tlumočník tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu. Slyšící hovoří a tlumočník tlumočí jeho mluvu do znakového jazyka. Princip online přepisu spočívá v tom, že přepisovatel zprostředkuje mluvenou řeč neslyšícímu ve formě textu. Tato forma služby je určena pro osoby se sluchovým postižením, které ovládají český jazyk. Před zavedením Tiché linky měli neslyšící možnost využít pouze služeb osobně přítomného tlumočníka, kterého si museli objednávat, a to minimálně tři dny předem – dohodnout si s ním schůzku, termín, téma tlumočení a místo tlumočení. Neslyšící mají handicap, nemohou telefonovat, u uživatelů znakového jazyka se přidává i jazyková bariéra. Museli počkat, kdy bude mít tlumočník čas, nebo na psaní SMS či chatování. Nyní si neslyšící mohou vše sami vyřídit ve chvíli, kdy potřebují, zavolat z jakéhokoli místa České republiky i zahraničí a využít služby Tiché linky – služby online tlumočníka českého znakového jazyka nebo online přepisovatele mluvené řeči. Tlumočnická služba představuje v současné době unikátní komplexní řešení pro bezbariérovou komunikaci osob se sluchovým postižením, představuje jednu z klíčových služebzpět na seznam