Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Oblast působnosti

Sociální služby, poradenství

Cílová skupina

Cizinci

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

1993

26612933

Adresa sídla

Baranova 1026/33, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

224 224 379

poradna@refug.cz

Předmět činnosti

Poskytování sociální služby odborné sociální poradenství

 

  • Poradenství – právní, sociální a psychologické v jazyce českém, ruském, anglickém, francouzském a německém
  • Semináře a vzdělávání pro migranty, semináře pro samosprávu a odborníky
  • Multikulturní aktivity ve spolupráci se školami
  • Realizace interkulturních setkání – prostor pro setkání migrantů a Čechů http://www.interkulturnisetkani.cz

Cílová skupina

Migranti a azylanti, všichni cizinci bez rozdílu pobytu

www stránky

www.migrace.com 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Pomocná ruka

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 077 376 Kč

Přidělená dotace:

     70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části. Poradenství bude bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele v Baranově ulici na Praze 3. Kvalita poskytovaných sociálních služeb je zaručena dlouholetou praxí zaměstnanců, jejich vzděláváním, i zkušenostmi z realizací projektů Pomocná ruka 1 až 5 (2010 – 2015) v Praze a ve Středočeském kraji z podpory EIF, na něž navazujeme. Na základě našich dosavadních zkušeností chceme zaměřit naše služby na posilování integrace cizinců na lokální úrovni, přičemž bude možné nadále prohlubovat dobře se rozvíjející spolupráci jak s Úřadem městské části Praha 3, tak s řadou veřejných institucí a jiných sociálních služeb s působností na Praze 3. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je proto prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám. Účelem projektu je nabídka podpory a konkrétní pomoci jednotlivcům nebo celým rodinám z cílové skupiny migrantů. Nabídnutá podpora a informace pomáhají předcházet nebo zmírnit proces sociální exkluze této cílové skupiny. Projekt usiluje o posílení a podporu právního povědomí cizinců a o usnadnění jejich orientace v jejich lokalitě a jejich zplnomocňování k samostanému řešení svých záležitostí.zpět na seznam