Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

Oblast působnosti

duchovní správa, charita, památková péče

Cílová skupina

všichni

WWW
E-mail
Telefon

222 727 713

Projekty dotované v r. 2016: 

Název projektu:

Restaurování výplní otvorů věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech

Účel programu:

Zachování kulturního dědictví

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

277 000 Kč

Přidělená dotace:

54 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Zamezení chátrání unikátní památky na území Prahy 3. Jedná se o unikátní architektonický skvost. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika. Rekonstrukcí pláště věže pokračuje rekonstrukce, již v roce 2014, kdy byla provedena rekonstrukce interiéru, v roce 2015 byla provedena rekonstrukce dešťových svodů a restaurování hrotnice (Říšské jablko). V roce 2016 je plánována rekonstrukce pláště věže za účelem zastavení chátrání: jsou plánovány nutné opravy režného zdiva, umělého kamene, štukové výzdoby, oplechování věže, věžních hodin zvonice
a dřevěných výplní otvorů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Jedná se o dominantu Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Primárně duchovní správa, sekundárně správa národní kulturní památky, dominanty Prahy 3, a péče o ni.

Název projektu:

Rekonstrukce východní strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech

Účel programu:

Zachování kulturního dědictví

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

2 712 080 Kč

Přidělená dotace:

65 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Zamezení chátrání unikátní památky na území Prahy 3. Jedná se o unikátní architektonický skvost. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika. Rekonstrukcí pláště věže pokračuje rekonstrukce, již v roce 2014, kdy byla provedena rekonstrukce interiéru, v roce 2015 byla provedena rekonstrukce dešťových svodů a restaurování hrotnice (Říšské jablko). V roce 2016 je plánována rekonstrukce pláště věže za účelem zastavení chátrání: jsou plánovány nutné opravy režného zdiva, umělého kamene, štukové výzdoby, oplechování věže, věžních hodin zvonice
a dřevěných výplní otvorů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Jedná se o dominantu Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Primárně duchovní správa, sekundárně správa národní kulturní památky, dominanty Prahy 3, a péče o ni.

Název projektu:

Restaurování výplní otvorů věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech

Účel programu:

Zachování kulturního dědictví

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

277 000 Kč

Přidělená dotace:

54 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Zamezení chátrání unikátní památky na území Prahy 3. Jedná se o unikátní architektonický skvost. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika. Rekonstrukcí pláště věže pokračuje rekonstrukce, již v roce 2014, kdy byla provedena rekonstrukce interiéru, v roce 2015 byla provedena rekonstrukce dešťových svodů a restaurování hrotnice (Říšské jablko). V roce 2016 je plánována rekonstrukce pláště věže za účelem zastavení chátrání: jsou plánovány nutné opravy režného zdiva, umělého kamene, štukové výzdoby, oplechování věže, věžních hodin zvonice
a dřevěných výplní otvorů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Jedná se o dominantu Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Primárně duchovní správa, sekundárně správa národní kulturní památky, dominanty Prahy 3, a péče o ni.zpět na seznam