RACHOT Production s.r.o.

Oblast působnosti

Kulturní akce

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2002

26690179

Adresa sídla

Kubelíkova 27/1548, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

603 461 592

borek@rachot.cz

Předmět činnosti

Pořádání kulturních produkcí, agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Výroba a rozmnožování  zvukových a zvukově obrazových záznamů

 

Respect Festival- World music festival  s osmnáctiletou tradicí

Celoroční koncertní cyklus Respect  + zaměřený na world music

Celoroční koncertní cyklus Other Music zaměřený na alternativní a experimentální žánry. V rámci každého cyklu cca 10 koncertů zahraničních umělců

Vyjma  festivalu a koncertních cyklů máme letité zkušenosti s managementem hudebních souborů, zajišťování turné, produkcí apod. Vybrané koncerty mimo festival a mimo koncertní cykly : Kronos Quartet, The White Stripes,  Sonic Youth, Gotan Project.

Dále máme zkušenosti s vydávánímn hudebních nosičů, v minulosti jsme vydali více jak 20 titulů místní alternativní scény, např. Iva Bittová, Dunaj, Deerp Sweden, Alom atd. 

 

Cílová skupina

Nesoustředíme se na žádnou konkrétní cílovou skupinu

www stránky

www.rachot.cz


Projekty dotované v r. 2017: 

Název projektu:

Other Music 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

1 780 000 Kč

Přidělená dotace:

   100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Každé dějinné období má svoji uměleckou avantgardu i konzumní zábavu, mění se jen žánrová označení. Projekt OTHER MUSIC se soustřeďuje na soudobé tvůrčí styly, které lze označit za avantgardu, ale které zároveň promlouvají k vnímavému, nikoli však početně zanedbatelnému publiku. V tomto směru je nutno vzít v úvahu významné trendy minulosti (alternativní rock, rock v opozici, performance art), které u nás v 70. a 80. letech získaly značnou odezvu a vytvořily stabilní publikum. Cílem projektu je jednak osvěta posluchačské veřejnosti, která je ve stále větší míře vystavena komerci a bulváru, propagace náročnějších a mediálně méně známých uměleckých směrů a pokus obnovit zájem o tyto směry v médiích, ale také snaha přinést nové impulsy české alternativní scéně nebo pomoci místním hudebníkům zlepšit kontakty se zahraničím formou společných koncertů, workshopů či dlouhodobějších výměnných projektů. Série Other Music je momentálně jedinou celoroční přehlídkou u nás, specializující se výhradně na avantgardní tvorbu bez jakéhokoliv regionálního omezení. Lze říci, že její role je v daném oboru nezastupitelná. Všechny soubory, které doposud v rámci přehlídky Other Music v Praze vystoupily, patří ke špičce svého žánru a jsou pojmem u odborníků nejen v ČR, ale na celém světě. Občané MČ Praha 3 tak mají jedinečnou možnost seznámit se s kvalitní a zajímavou hudbou z celého světa. V roce 2016 probíhá již jedenáctý ročník této přehlídky, za tu dobu se většina koncertů setkala se širokým mediálním ohlasem a byla i vysoce hodnocena hudebními kritiky.        

Název projektu:

Respect Plus 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

2 014 000 Kč

Přidělená dotace:

     90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Hlavní obsahovou náplní čtrnáctého ročníku projektu Respect Plus – cyklus koncertů world music Prahy 3 je stejně jako v předchozích ročnících prezentace world music formou živých koncertů. Jde nám o mapování uvedeného žánru v celé jeho šíři od tradiční hudby všech kultur v její původní podobě, přes fúze se současnými hudebními trendy až po současnou globální world music. Předmětem projektu je nabídnout české veřejnosti více hodnotné tradiční hudby. Hudebním těžištěm budou muzikanti a styly, kteří jsou zatím mimo masové zájmy, ale představují kulturní hodnotu (mizející hudební tradice evropských regionů, romská hudba, mimoevropské styly apod ). Projekt se nezaměřuje na žádnou konkrétní cílovou skupinu, je otevřen všem věkovým skupinám. Jde nám o změnu postoje celé společnosti směrem k větší otevřenosti a vzdělanosti. Projekt klade vysoké nároky na dramaturgii a výběr účinkujících, o čemž svědčí fakt, že se nám daří o kvalitě dovezených interpretů přesvědčit i mimopražské promotéry a organizátory velkých festivalů. Několik účinkujících obdrželo nejvyšší žánrové ocenění BBC World Music Award, a to až po svém vystoupení u nás. Občanům MČ Prahy 3 (a nejen jim) tak nabízí zajímavou a hodnotnou alternativu k mainstreamovým hudebním produkcím. Projekt každoročně osloví více než 3000 lidí. Novinkou projektu R+ jsou dětské vzdělávací koncerty. V loňském roce proběhly 2 dopolední akce: bubenický workshop s Milošem Dvořáčkem a koncert malijské zpěvačky Na Hawa Doumbia. Letos se konal koncert uskupení Bamba Wassoulou Groove. Každé z těchto akcí se zúčastnilo okolo 80 dětí ve věku 6-8 let. Dětské koncerty by se v budoucnu měly stát pevnou součástí cyklu.

Název projektu:

Respect world music festival 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

5 453 000 Kč

Přidělená dotace:

     90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Festival RESPECT je průkopníkem fenoménu world music v České republice. V pořadí již dvacátý ročník festivalu má ambici objevit a představit jak nejžhavější novinky daného žánru, tak matadory a hvězdy. Jedná se o jediný žánrový festival world music v ČR. Vedle hudebního a kulturního přínosu plní festival i společenskou roli tím, že se soustředí na osvětu posluchačské veřejnosti, která je ve stále větší míře vystavena komerci a bulváru. Vysoké nároky na výběr účinkujících jsou již tradičně součástí festivalové kultury. Festival tvoří dvoudenní venkovní přehlídka a koncerty v klubech, divadlech a kinech. Veškerá klubová představení proběhnou na území Prahy 3. Kromě koncertů se objeví prezentace neziskových organizací Člověk v tísni, Amnesty International, Lékaři bez hranic a dalších. Pro diváky se každoročně připravuje řada zajímavých doplňkových programů a aktivit zaměřených jak na širší veřejnost, tak na minority a další znevýhodněné skupiny. Patří mezi ně filmové projekce, přednášky, workshopy, výstavy a podobně. Festival je otevřen širokému publiku a také na tento ročník chystáme v rámci festivalu tvůrčí programy pro děti. Všechny ročníky festivalu se setkaly se širokým mediálním ohlasem a byly vysoce hodnoceny hudebními kritiky. Festival byl nominován na udílení cen Akademie populární hudby v kategorii hudební počin roku. V roce 1999 se festival konal pod záštitou UNESCO, v roce 2000 byl součástí projektu Praha - město kultury 2000. Téměř všechny soubory, které doposud na festivalu vystoupily, patří ke špičce svého žánru a jsou pojmem u odborníků na celém světě.zpět na seznam