PUBLIC ART o.p.s.

Oblast působnosti

Kulturní akce

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

2008

28236009

Adresa sídla

Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

724 122 866

lubomir.schmidtmajer@palacakropolis.cz

Předmět činnosti

Produkování kulturních aktivit a činnosti související

 

Divadelní a kulturně společenské projekty: Žižkov sobě, Workshopy autorské a divadelní tvorby, Planet Connection, Bängditos Theater (Überfluss), Trafic Dance 1,2,3 Vpřed!, Balkanspirit, Nordic Spirit

Cílová skupina

Podle druhu realizovaného projektu: Široký záběr věkový i sociální, prvoplánově všichni občané Prahy 3/divadelní veřejnost

www stránky

www.palacakropolis.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Destrukce Spirit

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

565 000 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt Spirit patří mezi hlavní festivalové události v Paláci Akropolis. Tento festivalový projekt je zaměřen každoročně na jiné téma či oblast evropského divadla. Uskutečnily se již ročníky zaobírající se balkánským divadlem, severským divadlem, fenoménem fringe. Pro rok 2017 je přichystané téma reflektující nejnovější vývoj nejen divadelní, ale i společenský. Hlavním tématem bude DESTRUKCE A NÁSILÍ. V posledním roce se v Evropě objevilo několik výrazných představení, které reflektují tyto fenomény. Destrukce a násilí se stává frustující součástí dnešní reality a umění se nechce vzdát možnosti tyto vibrace ve společnosti zachytávat. Pro projekt Spirit jsou důležité následující body: - rozšíření povědomí o nejnovějších divadelních tendencích v Evropě - konfrontace s českou scénou - rozšiřování obzorů pro pražské publikum - možnost setkání s významnými tvůrci žánrů nonverbálního, novocirkusového a tanečního divadla - nastolení společenských témat - fokus na jedno vybrané téma a zkoumání jej z různých úhlů pohledu Projekt zahrnuje každoročně soubor představení a dalších sekundárních akcí. Uskuteční se 6 celovečerních představení.zpět na seznam