Nadace Open Society Fund Praha

Oblast působnosti

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

Cílová skupina

všichni

WWW

Právní postavení

nadace

Rok vzniku

1999

476 11 804

Adresa sídla

Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 540 979

osf@osf.cz

Předmět činnosti

  • poskytování nadačních příspěvků fyzickým osobám
    a právnickým osobám regist. v ČR k realizaci aktivit v oblasti humanitární a k realizaci vzdělávacích iniciativ a programů v oblasti školství, zdravotnictví, kultury
    a umění,  ochrany lidských práv, životního prostředí, medií a komunitních aktivit a mezietnických vztahů,
  • podpora spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, lidských práv, ochrany život. prostředí a medií mezi zeměmi střední a východní Evropy a bývalého Sovět. svazu a dalšími zeměmi, v nichž působí Sörösovy nadace

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Nadace Open Society Fund Praha financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Zabýváme se zásadními problémy české společnosti a podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Mezi naše klíčové programy patří:

 

Fond Otakara Motejla

Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní
a transparentní službu občanům

 

Vzdělání dětí a mladých lidí

Uplatňujeme rovné šance na vzdělání pro všechny děti
a poskytujeme zahraniční stipendia

 

Dejme (že)nám šanci 

Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí

 

Aktivní role České republiky v Evropské unii

Rozvíjíme konstruktivní diskusi o významu členství České republiky a její roli v Evropské unii

 

Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Cílová skupina

Nevládní organizace, pracovníci veřejné správy, novináři
a v širším smyslu celá česká veřejnost (s důrazem na děti
a mládež)

www stránky

www.osf.czzpět na seznam