Mladí ochránci přírody oddíl Mopíci

Oblast působnosti
Volný čas, turistika, ochrana přírody
Cílová skupina

děti a mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

2011

22887024

Adresa sídla

Koněvova 2457/243, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

603 433 165

oddilmopici@gmail.com 

Předmět činnosti

Mimoškolní práce s dětmi a mládeží směrovaná na přírodu prostřednictvím celoročně pracujícího oddílu.

Cílová skupina

7-15 let

www stránky

http://mopici.wz.cz zpět na seznam