Mime Prague z. s.

Oblast působnosti
Kultura: divadlo, pantomima
Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2014

02914379

Adresa sídla

Nuselská 785/80, 140 00 Praha 4

Telefon

E-mail

777 002 069

mimeprague@gmail.com

Předmět činnosti

Posláním spolku je sdružování profesionálních mimů do umělecké skupiny a inovace mimického umění. Koordinace, propagace a rozšiřování hnutí mimického umění v ČR a jeho zapojení do mezinárodní spolupráce. Reprezentace současného mimického divadla na profesionální úrovni,  organizování divadelních představení, festivalů a jiných kulturních akcí nebo organizování vzdělávacích programů (semináře, workshopy apod.) v oboru mimického divadla.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Mezinárodní festival Mime Fest 2014, vystoupení na akci Dny Prahy v Norimbergu 2014,  premiéra pantomimické hry V. Havla Perpetuum Mobile v Knihovně Václava Havla, premiéra představení Folky You, premiéra  představení PŠT!, 

Cílová skupina

všechny věkové skupiny

www stránky

www.mimeprague.czzpět na seznam