Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s.

Oblast působnosti
Kultura: hudební aktivity
Cílová skupina
všichni

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

1999

25778455

Adresa sídla

Hradecká 2355/ 5, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

604 484 864

ids1@seznam.cz

Předmět činnosti

Podpora a rozvoj všech aktivit spojených se jménem Antonína Dvořáka a jeho školy doma a v zahraničí.

Akcent zejména na:

- rozvoj lokalit spojených s životem a dílem Antonína Dvořáka na území České republiky i mimo něj,

- podpora festivalů, kulturních událostí, koncertů, kurzů, uměleckých soutěží a uměleckých interpretačních aktivit spojených s interpretací děl Antonína Dvořáka doma i světě,

- podpora veškeré publikační činnosti spojené s životem a dílem skladatele.

Cílová skupina

široká veřejnost

www stránky

www.interdvoraksoc.czzpět na seznam