META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Oblast působnosti

Sociální poradenství, vzdělávací aktivity

Cílová skupina

cizinci, pedagogové, veřejnost

Telefon
 

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2014

26982633

Adresa sídla

Ječná 546/17, 120 00 Praha 2

Telefon

E-mail

222 521 446

info@meta-ops.cz   

Předmět činnosti

Poskytujeme služby zaměřené na podporu integrace migrantů s důrazem na oblast vzdělávání a pracovního uplatnění. Podporujeme migranty v rovném přístupu ke vzdělání a v pracovní integraci. Současně podporujeme učitele a školy, kteří se mnohdy neúčinně potýkají se specifickými problémy dětí s odlišným mateřským jazykem. V neposlední řadě se snažíme podporovat otevřený dialog a porozumění mezi cizinci a majoritní společností a to širokou škálou aktivit pro veřejnost.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Pro migranty:

Odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění, vzdělávací aktivity (kurzy ČJ pro děti i dospělé, přípravné kurzy na různé typy zkoušek, doučování), podpora dobrovolníka, volnočasové aktivity

Pro pedagogy:

vzdělávací aktivity (akreditované semináře), metodická podpora, informační podpora (především prostřednictvím portálu www.inkluzivniskola.cz), výukové materiály, zprostředkování tlumočníka pro komunikaci školy s rodiči žáka cizince

Pro veřejnost:

workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, kulaté stoly, konference, informační činnost, publikační činnost

Cílová skupina

1/ migranti bez rozdílu pobytu a země původu
2/ pedagogičtí pracovníci všech typů škol
3/ odborná i laická veřejnost

www stránky

www.meta-ops.cz, www.inkluzivniskola.czzpět na seznam