Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Oblast působnosti
Humanitární zdravotnická pomoc
Cílová skupina
všichni

Právní postavení

o. p. s.

Rok vzniku

2008

28476654

Adresa sídla

Seifertova 555/47, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

257 090 150

office@lekari-bez-hranic.cz

Předmět činnosti

Lékaři bez hranic jsou jednou z největších humanitárních organizací na světě s projekty v 70 zemích světa, kde se zaměřují na poskytování krizové zdravotnické pomoci populacím postiženým válkami, přírodními katastrofami či nedostatkem základní zdravotní péče. Pobočka v ČR existuje od roku 2008 a má na starosti nábor nových spolupracovníků pro mise v zahraničí, získávání finančních příspěvků a informování veřejnosti o práci organizace a situaci v krizových oblastech.

Cílová skupina

populace postižené válkami, přírodními katastrofami či nedostatkem základní zdravotní péče

www stránky

www.lekari-bez-hranic.czzpět na seznam