Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Oblast působnosti

Sociální služby pro ohroženou mládež

Cílová skupina

mládež

Právní postavení

ústav

Rok vzniku

1994

60447800

Adresa sídla

Senovážné náměstí 977/24, 10 00 Praha 1   

Telefon

E-mail

234 621 361
info@lata.cz

Předmět činnosti

 • poskytování komplexních diferencovaných programů a služeb pro ohroženou mládež, jejich rodiče a celé rodiny, které jim pomáhají zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci, posilovat jejich samostatnost
 • podpora, rozvoj a šíření hodnot dobrovolnictví
 • šíření myšlenky společenské angažovanosti mladých lidí a právnických osob
 • rozšiřování modelu práce s klienty založeného na vrstevnické podpoře po celé ČR
 • ovlivňování žádoucích změn v legislativě prostřednictvím odborných platforem
 • součást fungující sociální sítě pro ohrožené děti, mládež
  a jejich rodiče a celé rodiny a za tímto účelem provozování těchto činností:

  - poradenství pro mladé lidi a rodiny, tvorba a hodnocení jejich individuálních plánů, pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a při získávání a udržování dovedností důležitých pro každodenní život,
  - výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost zaměřená na mládež s cílem přebírání zodpovědnosti, posilování sebevědomí, individuality, komunikačních a psychosociálních dovedností,
  - nábor, zaškolení a další odborný výcvik dobrovolníků pro komunikaci s klienty z řad mladých lidí ve věku 18 - 30 let,
  - pomoc mládeži ve věku 13 - 26 let založená na vrstevnické podpoře klienta dobrovolníkem,
  - poskytování služeb terénních sociálních pracovníků, zaměřených zejména na pomoc rodinám v náročné situaci
  s cílem podpořit a provázet rodiče v náročných momentech výchovy, hledání prostoru pro komunikaci mezi členy rodiny, posílení zdravých vazeb mezi členy rodiny.

Cílová skupina

mladí lidé a jejich rodiny

WWW

www.lata.czzpět na seznam