HEWER, z.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, osobní asistence

Cílová skupina

zdravotně handicapovaní, senioři

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1997

66000653

Adresa sídla

Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10

Telefon

E-mail

274 781 341

info@hewer.org

Předmět činnosti

Osobní asistence

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

V roce 2014 poskytli asistenti Hewer pomoc celkem 26 uživatelům služby z MČ Praha 3 s celkovým počtem 4 307 asistenčních hodin přímé péče.

Cílová skupina

Senioři a osoby se zdravotním postižením

www stránky

www.osobniasistent.cz


Projekty dotované v r. 2017: 

Název projektu:

Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2017

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 518 000 Kč

Přidělená dotace:

      78 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je podpora sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení u skupin sociálním vyloučením významně ohrožených. Jedná se zejména o skupiny lidí v seniorském věku, lidí s tělesným či mentálním hendikepem apod. Obsahem projektu je poskytování komplexní asistenční péče klientům z Prahy 3 dle jejich individuálních potřeb. Péči poskytují proškolení asistenti s odborným vedením. Kvalitně poskytovaná služba tak klientům umožní setrvat v domácím prostředí. Obsah péče: - osobní péče – oblékání, česání, polohování, aj.; - osobní hygiena – mytí, přesazování na WC, přebalování apod.; - pomoc s vařením a podáním jídla; - základní péče o domácnost (například nákup); - doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a pod. Cílem projektu je umožnit klientům i přes svoji náročnou životní situaci (zdravotní obtíže, postižení, stáří…) setrvat co nejdéle je to možné ve svém domácím prostředí. V roce 2017 plánujeme poskytnout službu celkem cca 31 občanům Prahy 3 v celkové výši cca asistenčních 4402 hodin.

 zpět na seznam