Galerie Budoart Tereza Buchotová Fidlerová

Oblast působnosti

Kultura: galerijní a výstavní činnost

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

OSVČ

Rok vzniku

2011

61039403

Adresa galerie

Havanská 3a, 170 00 Praha 7

Telefon

E-mail

736 765 914

galerie@budoart.cz

Předmět činnosti

Galerijní a výstavní činnost se zaměřením na současné umění

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Kvalitní dramaturgie výstav  již etablovaných českých a slovenských umělců a talentovaných absolventů uměleckých VŠ  (přehled viz. web, sekce výstavy), prezentace v médiích

Cílová skupina

Osoby se zájmem o současné výtvarné umění bez omezení věku

www stránky

www.budoart.czzpět na seznam