Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.

Oblast působnosti

Enviromentální výchova

Cílová skupina

děti, rodiče, školy

WWW

Právní postavení

ústav

Rok vzniku

2005

26987902

Adresa sídla

Pod Havránkou 12/2, 171 00 Praha 7   

Telefon

E-mail

728 822 988

lucie.sovova@podhoubi.cz

Předmět činnosti

Od roku 2005 se věnujeme péči o děti a naše okolí. Od začátku se zaměřujeme na environmentální výchovu a na efektivní metody výuky ve školách.

  • Provozujeme vlastní Ekoškolku Rozárku ve dvou pobočkách (Praha 5 a Praha 7), nabízíme ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy z Prahy.
  • Rovněž pořádáme semináře pro učitele a rodiče malých dětí.
  • Ekocentrum Podhoubí se také věnuje rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí, pořádá slavnosti a akce pro veřejnost, staráme  se o třešňový sad v Braníku (dříve zde sídlila naše školka), který jsme zkultivovali a zpřístupnili lidem z okolí.

Cílová skupina

děti, rodiče, školy

WWW

http://www.podhoubi.czzpět na seznam