Dům národnostních menšin o.p.s.

Oblast působnosti
Zařízení pro národnostní menšiny
Cílová skupina

cizinci, národnostní menšiny

WWW

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2009

28516346

Adresa sídla

Vocelova 602/3, Praha 2 120 00   

Telefon

E-mail

221 419 800

jstedron@dnm-praha.eu

Předmět činnosti

Filozofie Domu národnostních menšin HMP

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN:

 • je zařízením hl. m. Prahy, které bude napomáhat porozumění mezi národnostmi a překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem
 • je zařízením, v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy
 • je zařízením, v němž podstatnou roli bude hrát činnost národnostních menšin zaměřená na děti a mládež národnostních menšin
 • je zařízením, v němž velmi významnou roli bude hrát komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží pražských škol
  a dalších volnočasových školských i kulturních zařízení
 • je zařízením, v němž podstatnou roli bude hrát komunikace
  a spolupráce mezi národnostními menšinami na území hl. m. Prahy
 • je zařízením, v němž důležitou součástí práce národnostních menšin bude sehrávat komunikace a spolupráce národnostních menšin s majoritní společností
 • je zařízením, které ve své činnosti bude hledat možnosti spolupráce s dalšími organizacemi multikulturního zaměření a s organizacemi integrujících se cizinců. Tato činnost bude vázána na kapacitní a programové možnosti DNM HMP tak, aby v první řadě byly naplněny aktivity národnostních menšin.

Cílová skupina

cizinci, národnostní menšiny

WWW

http://www.dnm-praha.euzpět na seznam