Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Oblast působnosti

Volný čas: kroužky, akce, tábory

Cílová skupina

děti, mládež

WWW

Právní postavení

příspěvková organizace zapsaná ve školském rejstříku vedeném magistrátem hl.m. Prahy

Rok vzniku

1956

45241848

Adresa sídla

Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 990 330, 606 611 920

info@ulita.cz

Předmět činnosti

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

  • poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků
  • hlavní oblasti našich programů jsou pravidelné kurzy a zájmové kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce, otevřený klub, rodinný klub, výukové programy a soutěže pro školy Prahy 3

Cílová skupina

děti, mládež, studenti, rodiny s dětmi, dospělí

www stránky

www.ulita.czzpět na seznam