Domov svaté Rodiny

Oblast působnosti
Sociální služby, charitavní péče
Cílová skupina

dospělí s mentálním a kombinovaným postižením

WWW
 

Právní postavení

církevní právnická osoba

Rok vzniku

1991

63833069

Adresa sídla

Ulrychova 10/1874, 162 00 Praha 6

Telefon

E-mail

734 435 114, 235 002 532

dsr@domovsvaterodiny.cz

Předmět činnosti

Poskytování celoroční pobytové služby

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Celoroční ústavní péče o osoby s mentálním a fyzickým postižením, spolupráce s ostatními křesťanskými
i občanskými charitativními humanitárními sdruženími, poskytování veškerých služeb sociální a charitativní péče, školení zaměstnanců, dobrovolníků i jiných zájemců v práci
s osobami s mentálním a fyzickým postižením a spolupráce
s jinými subjekty k výše uvedeným účelům.

Přes 25 let nepřetržité praxe, terapeutické dílny a další formy terapie pro naše klienty (muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, trénink paměti, rehabilitace), zácvikové pracoviště Kavárna u svaté Rodiny

Cílová skupina

Dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením

www stránky

http://www.domovsvaterodiny.czzpět na seznam