DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, řešení krizových životních situací

Cílová skupina

sociálně znevýhodnění mladí lidé

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2013

66005167

Adresa sídla

Braunerova 431/22, 180 00 Praha 8   

Telefon

E-mail

775 698 398, 283 840 884
wicki@dom-os.cz 

Předmět činnosti

DOM usiluje o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením, bezdomovectvím, chudobou a nerovnému přístupu ke společenským zdrojům.
Poskytuje sociální služby a realizuje další programy zaměřené na podporu mladých lidí, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a vstupují do samostatného života ve společnosti.

Klíčové cíle sociálních služeb a programů:

  • Budování materiální a ekonomické samostatnosti.
  • Porozumění právům a povinnostem života ve společnosti.
  • Osvojení znalostí systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě.
  • Socioterapie a psychoterapie.

Cílová skupina

Hlavní cílové skupiny:

  • Mladí lidé po odchodu z ústavní nebo jiné péče.
  • Mladí lidé ohrožení sociální izolací a bezdomovectvím.
  • Mladí lidé bez rodinného zázemí nebo ohrožení dysfunkční rodinou.

WWW

https://dom-os.czzpět na seznam