Diakonie ČCE - středisko Praha

Oblast působnosti

sociální služby, raná péče, odlehčovací služby

Cílová skupina

mládež a dospělí s kombinovaným postižením

Právní forma církevní právnická osoba
62931270
Sídlo Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 5

Telefon

E-mail

777 910 557

suchel@diakonie-praha.cz

Předmět činnosti
  • raná péče
  • odlehčovací služba pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením
  • sociálně terapeutická dílna pro mládež a dospělé s kombinovaným postižením
  • denní stacionáře pro mládež a dospělé s kombinovaným postižením
  • týdenní stacionář pro mládež a dospělé s kombinovaným postižením
  • koordinace a vzdělávání dobrovolníků
  • další vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích
  • půjčování kompenzačních, rehabilitačních a dalších speciálních pomůcek
Cílová skupina mládež a dospělí s kombinovaným postižením
WWW www.diakonie-praha.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Raná péče pro rodiny z Prahy 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

7 369 293 Kč

Přidělená dotace:

     15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

POSLÁNÍ SLUŽBY Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých představ.

CÍL SLUŽBY • pomoci nalézt rodině takové vnitřní zdroje, které jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co nejvyšší míře zachovat dosavadní způsob života • zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy Služba působí v krizové situaci, ve které se rodiny po narození dítěte s postižením ocitají, podpůrně a prorodinně. Je účinnou prevencí umístění dítěte do ústavního zařízení a jeho celoživotní závislosti na státním sociálním systému. Realizace služby je vzhledem k terénnímu charakteru finančně nenáročná; roční náklady pro jednu rodinu činí přibližně 35 000,- Kč. Více informací naleznete na webu www.rana-pece.cz, nebo www.diakonie-praha.cz.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Raná péče pro rodiny z Prahy 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 262 660 Kč

Přidělená dotace:

     18 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Posláním Rané péče je poskytování terénní služby pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Služba podporuje a provází rodinu v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. Cílem služby je pomoci nalézt rodině takové vnitřní zdroje, které jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co nejvyšší míře zachovat dosavadní způsob života. Kapacita služby (155 uživatelů – rodin s dětmi) byla v průběhu roku 2015 zcela zaplněna. Služba působí v krizové situaci, ve které se rodiny po narození dítěte s postižením ocitají, podpůrně a prorodinně. Je účinnou prevencí umístění dítěte do ústavního zařízení a jeho celoživotní závislosti na státním sociálním systému. Realizace služby je vzhledem k terénnímu charakteru finančně nenáročná: roční náklady pro jednu rodinu činí přibližně 30 000,- Kč. Více informací naleznete na http://www.rana-pece.cz .

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V současné době roce 2015 je služba Rané péče poskytována 4 rodinám
s bydlištěm v MČ Praha 3. Odhadujeme, že v roce 2016 využije službu stejný počet rodin. Průměrně se uskutečnilo 5 konzultací v jedné rodině a v jejím zájmu se realizovalo 10 telefonických kontaktů. Služba působí v krizové situaci, ve které se rodiny po narození dítěte s postižením ocitají, podpůrně a prorodinně. Je účinnou prevencí umístění dítěte do ústavního zařízení a jeho celoživotní závislosti na státním sociálním systému. Realizace služby je vzhledem k terénnímu charakteru finančně nenáročná: roční náklady pro jednu rodinu činí přibližně 30 000,- Kč. 

Dosavadní činnost žadatele:

Středisko Diakonie ČCE poskytuje od roku 1994 sociální, speciálně pedagogické, terapeutické a rehabilitační služby pro děti, mládež a dospělé
s kombinovaným postižením. Poskytované služby: Raná péče, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna, Týdenní a denní stacionář. Posláním střediska Diakonie je podporovat děti a dospělé s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením a jejich rodiny tak, aby mohli žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života: s přáteli, známými, ve své komunitě.  Uvádíme adresu kancelářského zázemí služby.  Adresa sídla je na adrese: Vlachova 1502/20, Praha 13 - Stodůlky. Vlastní služba je však poskytována terénní formou, proto místo skutečné realizace se nachází
v domácnostech uživatelů služby. Je dále poskytována kontinuálně
a celoročně, vlastní projekt proto není časově ohraničen.zpět na seznam