Dětské centrum Paprsek

Oblast působnosti

Sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí

Cílová skupina

děti a mládež se speciálními výchovnými potřebami

Právní postavení

příspěvková organizace HMP

70875413

Adresa sídla

Šestajovická 19, 198 00 Praha 9

Telefon

E-mail

281 866 654, 281 045 931
hloubetin@dcpaprsek.org 

Předmět činnosti

interdisciplinární péče o děti a mládež s postižením a o jejich rodiny

  • sociální služby
  • sociálně-právní ochrana dětí
  • organizace a realizace kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči
  • zdravotní péče

Cílová skupina

děti a mládež  se speciálními výchovnými potřebami

WWW

www.dcpaprsek.orgzpět na seznam