Cordatum Praha

Oblast působnosti

Internetová poradna pro mládež

Cílová skupina
mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2010

22868208

Adresa sídla

Písecká 9/1968, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

602 817 735

info@cordatum.cz

Předmět činnosti

Účelem spolku je všestranná podpora rozvoje osobnosti
a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství
a vzdělávání. K naplnění účelu spolek provozuje především bezplatné internetové poradenství pro mladé a dospívající, a to na webových stránkách www.poradna-lasky.cz. Dále se zabývá

bezplatnou informační činností, pořádáním vlastních

vzdělávacích akcí a propagační a popularizační činností.

 

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Provozování bezplatné internetové poradny, která funguje již více než 13 let a kde bylo zodpovězeno cca 85 tisíc dotazů klientů. Poradna řeší vztahové problémy (partnerské i rodinné), problémy spojené se školou a dotazy týkající se sexuality.

Cílová skupina

Mladí a dospívající (většinou 14 - 24 let), kteří potřebují řešit své problémy a nejasnosti spojené nejen s dospíváním.

www stránky

www.poradna-lasky.cz (bezplatná internetová poradna) www.cordatum.czzpět na seznam