Club Sport Vítkov, z.s.

Oblast působnosti

Sport: beachvolejbal, volejbal; příměstské tábory

Cílová skupina

děti, mládež

Právní forma spolek
22846026
Sídlo Ke hřišti 27/0, 250 63 Veleň

Telefon

E-mail

608 081 108

lylo@seznam.cz

Předmět činnosti Vytváření podmínek pro uspokojování zájmu jeho členů, kteří se společně podílejí na činnostech spojených s cíleným rozvojem osobnosti, především dětí a mladých lidí o míčové sporty (zejm. beach voleyball a voleyball), moderní gymnastiku, estetickou skupinovou gymnastiku a rekreační sporty. Dále udržování sportovních a společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.
 
Cílová skupina děti, mládež
WWW http://sportvitkov.cz/

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Club Sport Vítkov z.s.

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

135 000 Kč

Přidělená dotace:

  48 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V r. 2016 jsme uspořádali 2 turnusy příměstských táborů s celodenním programem pro děti od 8 do 15 let. Táborů se zúčastnilo celkem 50 dětí převážně z Prahy 3. V r. 2017 máme v plánu zorganizovat také 2 turnusy příměstských táborů pro celkem 60 dětí. Celodenní program zahrnuje: sportovní aktivity vč. výuky míčových sportů pod dohledem vysokoškolských studentů Fakulty tělesné výchovy a sport UK, stravování 4x denně a pitný režim. V době táborů uspořádáme pro účastníky několik soutěží a turnajů o věcné ceny.

 zpět na seznam