Česká otužilecká unie

Oblast působnosti

Sport, otužování

Cílová skupina

mládež, dospělí

E-mail

otuzilci@otuzilci.cz

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2010

22867899

Adresa sídla

Lucemburská 33, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 601 610

otuzilci@otuzilci.cz

Předmět činnosti

  • sdružování otužilců
  • organizace sportovních soutěží
    a propagačních otužileckých akcí

Cílová skupina

od 15 let výše

www stránky

www.otuzilci.czzpět na seznam