Centrum sociálních služeb Praha - Krizové centrum RIAPS

Oblast působnosti

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací

Cílová skupina
osoby v krizi

Právní postavení

příspěvková organizace

Adresa

Chelčického 39/842, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 586 768
riaps@csspraha.cz

 

Předmět činnosti

Krizové centrum Riaps je zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči o člověka v náročných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie a sociální poradenství.

Cílová skupina

lidé, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci jako jsou osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize

www stránky

www.csspraha.czzpět na seznam