Centrum Alma

Oblast působnosti

Sociální služby, ambulantní léčba a následná péče

Cílová skupina

osoby v krizi

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2007

22665005

Adresa sídla

Milady Horákové 4/690,  170 00 Praha 7

Telefon

E-mail

266 317 404, 774 490 789 

sklenarova@centrum-alma.cz

Předmět činnosti

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Ocenění „Cena kvality v sociálních službách“ 2012

Neziskovka roku 2013

Cílová skupina

Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich rodiny

WWW

http://centrum-alma.czzpět na seznam