Azylový dům Společnou cestou

Oblast působnosti

Sociální služby, azylové ubytování

Cílová skupina
sociálně znevýhodnění
WWW

Právní postavení

zapsaný spolek

Rok vzniku

1997

65995287

Adresa sídla

Spytihněvova 162/4, 128 00  Praha 2 - Nusle 

Telefon

223 011 642
E-mail info@spolcest.cz

Předmět činnosti

- aktivizace rodin

- azylové ubytování

- občanská poradna

Cílová skupina

Osoby v nepříznivé sociální situaci nebo osoby touto situací ohrožené.

WWW

www.spolcest.cz


zpět na seznam