Azylový dům pro matky s dětmi - Kolpingův dům

Oblast působnosti

Sociální služby pro rodiny s dětmi, azylový dům

Cílová skupina

sociálně znevýhodnění

Právní postavení

pobočný spolek Náboženského společenství Adolpha Kolpinga

Rok vzniku

1996

493 674 04

Adresa sídla

nám. Republiky 286/22, 59 101 Žďár nad Sázavou
Adresa v Praze

Bohnická 32, 181 00 Praha 8

Telefon

283 851 547,  283 850 113, 603 297 833              
E-mail kolping@kolpingpraha.cz

Předmět činnosti

sociální služby:

- azylový dům pro matky s dětmi

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- krizová pomoc

 

volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiny

Cílová skupina

děti, mládež, rodina

WWW

www.kolpingpraha.cz


zpět na seznam