Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3:

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2018


Fond obnovy a rozvoje