Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Jaroslava Suková, členka Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství

Termín podání žádostí o dotace na rok 2017 byl ukončen 30.11.2016

Přidělené dotace na rok 2017 z Dotačního fondu


Fond obnovy a rozvoje