Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Bc. Jiří Svrček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2019


Fond obnovy a rozvoje